Řešení poškozování a znečišťování ulice Ještědská

 

V září roku 2007 se na Osadní výbor obrátili občané se stížností na postup Krajské správy silnic, která neřeší technické problémy ulice Ještědská (zasypaný příkop apod.), kvůli kterým jsou omezována práva občanů a poškozován jejich majetek bahnem, stékající vodou i automobily klouzajícími po namrzlé vodě na vozovce na jejich ploty.

 

Občané několikrát žádali o řešení Krajskou správu silnic, která však neuznala za vhodné jim odpovědět.

Osadní výbor žádal o pomoc odbor dopravy Krajského úřadu libereckého kraje, který též neodpověděl.

 

V současné době (listopad 2007) se Osadní výbor obrátil na ředitele Krajského úřadu v Liberci. O postupu řešení Vás budeme na tomto místě informovat.

 

Neváhejte se na Osadní výbor Horní Hanychov obracet se svými náměty - adresa je osv.hanychov@centrum.cz.Uděláme vše pro to, aby se spolupráce úředníků, které jsou placeni z Vašich daní, s Vámi, daňovými poplatníky, zlepšila.

 

Poslední aktualizace: 1.11.2007, (C) Osadní výbor Horní Hanychov