Obecné informace o Osadním výboru

Zde najdete vzpomínku, jak to roku 2004 začalo v Hanychově.Komentář k předvolebnímu dění v roce 2014

V denním tisku se objevily informace o aktivitách Změny pro Liberec směrem k osadním výborům. Jednou z nich byla předvolební akce Změny v červnu roku 2014, kterou Změna nazvala "OSADNÍ VÝBORY - první setkání". Osadní výbor Horní Hanychov se této politické akce (se zřejmou nepravdou již v názvu akce) nezúčastnil, ale byl následně kontaktován několika účastníky této schůzky, kteří si potřebovali zjistit stav věcí.

Pravda je totiž taková, že z iniciativy města Liberec (především někdejšího tajemníka Řeháčka) proběhlo v období mezi lety 2004 a 2010 na radnici několik setkání osadních výborů. S nástupem primátora Korytáře na podzim 2010 tato tradice skončila a nebyla obnovena. Změna pro Liberec nicméně osadní výbory minimálně dvakrát oslovila, vždy před volbami. Poprvé v roce 2010 nabídla členům osadních výborů místa na kandidátce s odůvodněním, že díky těmto aktivním lidem, kteří jsou ve svém okolí známí, může vyhrát volby a ledacos ve fungování města změnit ve prospěch čtvrtí a osadních výborů. To se skutečně povedlo, Změna volby vyhrála, ale jak bylo řečeno výše, tím veškeré aktivity směrem k osadním výborům na čtyři roky skončily. Výjimkou byly akce spojené s bojem proti novému územnímu plánu, které ovšem žádné reálné výsledky kromě zdržení územního plánu nepřinesly. Skutečně hmatatelná pomoc přišla pouze od slečny Hrbkové formou nasměrování ke zdroji informací ke krajskému územnímu plánu, to ale pokládáme za samozřejmost, protože slečna Hrbková je přesedkyní výboru pro rozvoj a územní plán libereckého zastupitelstva. Veškeré změny a ústupky v územním plánu si občané Hanychova vybojovali buď sami nebo za pomoci náměstka Rutkovského, formou námitek k územnímu plánu Liberce a taktéž podnětu k Zásadám územního rozvoje libereckého kraje, v nichž kraj řízený Změnou a Starosty prosazuje (navzdory mínění občanů i města Liberec) silnici II. třídy přes hanychovské pastviny (od Spáleniště k Densu). Nyní, před volbami, se aktivity Změny směrem k osadním výborům obnovily, Změna opět nabídla aktivním lidem ze čtvrtí místo na kandidátkách a slibuje, že po volbách prosadí pravidelná setkávání osadních výborů, která ovšem v roce 2010 sama zrušila.

V této souvislosti vznikly dva články, které zveřejňujeme níže, druhý z nich na žádost magistrátu.

Článek Martina Duška k Osadním výborům z 9. 9. 2014
Článek libereckého magistrátu k osadním výborům z 19. 9. 2014
Zpět na hlavní stránku Osadního výboru Horní Hanychov

www.hornihanychov.cz