Z historie Horního Hanychova
Jádrem textu jsou materiály Občanského fóra z roku 1990.

Horní Hanychov byl založen ve druhé polovině 15. století pány z Bibersteinu a patřil k nejstarším usedlostem libereckého panství. Název z roku 1556 = Henichen. Ještědský hřeben byl v 19. století hranicí mezi panstvími Rohanů a hraběte Clam-Gallase.

Ze zápisů z roku 1903:
Název obce = Hanichen. Převládá zemědělství, lesnické práce, obchod se dřevem a dobytkem, zbytek obyvatel pracuje v továrnách. V Dolním Hanychově je mechanická tkalcovna firmy Feig1 a Ditrich a přádelna bavlny (shoře1a roku 1898). Tančit se chodí do hostince Zur Walhalla (zbylo po něm dnešní Spáleniště). Nejstarší domky jsou pod mlýnem (podle nějž vznikl údajně název Hanychov) u dnešní konečné stanice tramvaje.

Na Ještědu stojí Jeschkenhaus - patřil horskému spolku, dále je tam Wippel Baude - pohostinství. Na začátku 20. století Ještěd navštěvuje 12 - l5 000 výletníků ročně.

V roce l854 vzniká Dolno- a Hornohanychovský turistický klub.
V roce 1882 založen Společenský klub.
V roce 1900 založen dělnický cvičební spolek.
V roce 1901 ustaven spolek hasičů.

Z turistického popisu z roku 1936:
Oberhanichen, vysokohorské lázně a zimní sportoviště, 4 km od Liberce. Mladé, snaživé vzdušné lázně, které spojují blízkost k městu a kultuře s tichostí a neocenitelným životem v přírodě, s mnoha pohostinstvími. Bližší informace podá pobočka cizineckého ruchu obce Horní Hanychov. Obec zahrnuje 1.076 obyvatel ve 151 domech. Úřad obce úřaduje v domku 58 a pracuje každý den od 5 do 7 hodin odpoledne.

Penzion Schöne Aussicht (Krásná vyhlídka) - výborná jídla a nápoje, pokoje pro hosty s tekoucí vodou, koupelnou a garáží v domě. Restarurant Heimatstal (dnes Domov). Chvála Horního Hanychova: klid, lesní vzduch, stinné cesty s lavičkami na odpočinek, udržované turistické cesty, 20 minut do města tramvají. V zimě krásné lyžařské tůry a možnost jízdy na nejkrásnější a sportovně náročné sáňkařské dráze evropské úrovně se l4 převýšenými zatáčkami, možno vyzkoušet odvahu a sílu.

V roce 1936 měl Horní Hanychov tyto spolky: sportovní družstvo mladých Hanychováků, zemědělský lesnický spolek, hasiče, turistický spolek, cvičební spolek Volnost, kuřácký a společenský klub.

Registrovaní řemeslníci a podnikatelé působící v Horním Hanychově kolem roku 1936: 3 pekaři, 1 tesař, 1 stavební podnikatel, 1 řezník, 10 hostinských, 3 obchodníci se smíšeným zbožím, 1 obchodník se dřevem, l obchodník s oděvy a látkami, 4 obchodníci s potravinami, 1 učitel hudby, 2 krejčí, 1 obchodník se střihy a módním zbožím, 2 ševci, 1 kameník, 2 trafikanti, 1 kloboučník, 1 obchodník s dobytkem, 1 kadeřník, 1 stolař.

Po roce 1989:
Prvním novodobým občanským sdružením vzniklým v Hanychově byl Hanychovský spolek dětí, rodičů a kamarádů (Drak, 4.12.1991) působící při školce v ulici U Školky.

Nesmíme ale samozřejmě zapomenout na hasiče, kteří zde bez přerušení působí přes sto let.
¨